Concentric AB utser Sarah Dryden till Vice President Group HR

Concentric AB har utsett Sarah Dryden till Group Vice President Human Resources. Sarah kommer att ansvara för att leverera på bolagets HR-strategi samt utveckla best-practice processer för en global arbetsstyrka i USA, Europa och Asien.

Sarah har en Masters i europeisk arbetsrätt, är en Fellow på Institute of Personnel and Development (FCIPD) och har nästan 20 års erfarenhet från ledande HR positioner inom United Technology Aerospace Systems (tidigare Goodrich Corporation).

David Woolley, vd på Concentric AB, säger: “Vi är väldigt glada över att Sarah blir en del av Concentrics team. Sarah har en bred erfarenhet och har visat prov på en stark förmåga att utveckla HR-program för globala verksamheter med ingenjörer och tillverkning. Hennes erfarenhet av initiativ för ökad konkurrenskraft kommer komplettera vår investering i Concentrics Business Excellence Programme (CBE).”

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar