• news.cision.com/
  • Concentric AB/
  • Concentric förvärvar EMP Inc för 1 260 MSEK (147 MUSD) i en banbrytande affär för att stödja bolagets elektrifieringsstrategi inom e-pumpar

Concentric förvärvar EMP Inc för 1 260 MSEK (147 MUSD) i en banbrytande affär för att stödja bolagets elektrifieringsstrategi inom e-pumpar

Report this content

Concentric AB ("Concentric") har träffat avtal om att förvärva Engineered Machined Products, Inc. ("EMP"), en ledande amerikansk producent av elektriska och mekaniska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, kylsystem och precisionsbearbetade komponenter för 1 260 MSEK (147 MUSD) på kontant och skuldfri basis. Hela köpeskillingen kommer att betalas kontant och transaktionen förväntas slutföras den 29 oktober 2021. Förvärvet är en milstolpe som kraftigt förstärker Concentrics utbud inom elektriska produkter, inklusive elektriska fläktar, elektriska olje- och vattenpumpar, och som kommer att öka företagets intäkter med mer än 50% på årsbasis.

Teknik + Innovation = Hållbarhet

Concentrics fokus är att utveckla teknik i världsklass med innovativa lösningar som möter våra kunders efterfrågan på hållbara produkter och lösningar. När transportsystem och tillhörande infrastruktursystem går mot en koldioxidneutral framtid finns det flera konkurrerande tekniker såsom bränsleceller, batterier och hybridlösningar, och tillsammans med EMP:s produktportfölj kan Concentric erbjuda sina kunder produkter som är universellt tillämpbara oavsett vilken teknik som används. Dessutom ger EMP:s kylsystem Concentric möjligheten att leverera kompletta integrerade kylsystem.

Finansiella konsekvenser av transaktionen

  • EMP kommer att inkluderas i koncernredovisningen i Concentric, med förbehåll för eventuella stängningsvillkor, från och med den 29 oktober 2021.
  • För tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2021 prognostiserar EMP intäkter på cirka 1 095 MSEK (127 MUSD) och ett justerat EBITDA-resultat på cirka 147 MSEK (17 MUSD).
  • Concentric kommer att betala 1 260 MSEK (147 MUSD) kontant på skuld- och kontantfri basis, dock kommer bolaget ta över finansiell leasing av utrustning på cirka 37 MSEK (4 MUSD), vilket värderar EMP till 8,6x FYF 2021 justerad EBITDA.
  • Concentric kommer att finansiera transaktionen med lån om 1 072 MSEK (125 MUSD) och återstoden med befintlig kassa. Lånen består av en ny lånefacilitet på 858 MSEK (100 MUSD) med resterande 214 MSEK (25 MUSD) från en befintlig revolverande kreditfacilitet.

David Woolley, VD för Concentric, kommenterar:

”Denna transaktion är en milstolpe och en banbrytande händelse i Concentrics elektrifieringsstrategi, där vi förstärker vår kapacitet,  teknisk know-how samt produktportfölj, som tillsammans kommer att påskynda vår tillväxt inom elektriska produkter. Vi är nu på väg att slå vårt ambitiösa mål att ha 20% av vår försäljning från elektriska produkter till 2025. EMP är primärt verksamt i Nordamerika och därmed finns betydande tillväxtmöjligheter genom att öka deras geografiska räckvidd baserad på vår globala närvaro och säljstyrka. Eftersom EMP också har relationer med ett antal nyckelkunder på Concentrics marknader kommer vi tillsammans kunna skapa ett mer attraktivt erbjudande till dessa kunder samtidigt som Concentric också får tillgång till nya kunder och plattformar på våra nuvarande marknader. EMP har varit familjeägt i 30 år, och det är med stor ömsesidig respekt som vi nu ger oss ut på denna spännande resa tillsammans. Jag är imponerad av medarbetarna och ledarskapet på EMP och jag vet att vi delar värderingar och företagskultur vilket kommer att vara avgörande för vår framtida framgång.”

Brandon Larche, VD och chef för EMP kommenterar:

Concentric är den perfekta partnern för att föra vårt arv vidare. De har en omfattande global närvaro och starka relationer med stora internationella kunder som kommer kunna bidra till att driva EMPs tillväxt i Europa och Asien. EMP har en lång historia av att arbeta med OEM-tillverkare, särskilt på den nordamerikanska marknaden, och att slå oss samman med Concentric kommer att ge oss ytterligare skalfördelar, resurser och tillgång till ett verkligt globalt företag som prioriterar innovation och tillväxt. Vi är glada över att bli en del av Concentric AB, och jag ser fram emot att fortsätta leda EMP -teamet i det kombinerade företaget. ”

Om EMP

EMP sysselsätter över 400 personer och har lång erfarenhet från 2006 av att utveckla och kommersialisera elektriska pumpar och andra elektriska produkter och system. EMP har ett stort internt elektroniktekniskt team, vilket innebär att de kan ha ett betydande engagemang i konstruktions- och valideringsprocesserna. EMP producerar också en rad mekaniska pumpar som kommer att komplettera Concentrics befintliga produktportfölj och har uppvisat en imponerande förmåga att utnyttja robotik och automationsteknik i sina tillverkningsprocesser. Dessutom har EMP sedan länge etablerat relationer med stora globala OEM-tillverkare och eftersom de främst är aktiva i Nordamerika kommer Concentrics globala närvaro att erbjuda en möjlighet för EMP att växa verksamheten i Europa och Asien.

För ytterligare information om EMP, se bifogad presentation och EMP: s webbplats www.EMP-corp.com

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07:00 CET.

För ytterligare information kontakta Marcus Whitehouse, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.

Prenumerera