Concentric överlåter egna aktier till en ESOT

Report this content

Årsstämman för Concentric den  4 april 2019 beslutade att överlåta upp till 120 200 aktier till en Employee  Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership  Plan ("JSOP") under LTI 2019. I enlighet med årsstämmans beslut, och  villkoren för LTI 2019, har styrelsen för Concentric idag genomfört  överlåtelsen avseende 112 680 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT.  Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie,  förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i  JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 3,00 kronor per ägarrätt. Detta  resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till  årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under  LTI 2019, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala  innehavet av egna aktier den 18 april 2019 var 290 836 och det totala  antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör nu bolagets  totala innehav av egna aktier 0,7 % av det totala antalet aktier. Därutöver  uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust  under 2017-2019 till 300 700. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets  innehav av egna aktier till 591 536, vilket motsvarar 1,5 % av det totala  antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004 

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar