Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Report this content

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2020 har utsetts.

Årsstämman 2019 för Concentric AB beslutade att valberedningen ska utgöras av fem ledamöter och bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera som representerar de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2019.

 

Valberedningens ledamöter är:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, Ordförande i Valberedningen, e-post: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB, e-post: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur, e-post: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Per Trygg, SEB Fonder, e-post: per.trygg@seb.se

Valberedningen inkluderar också ordföranden i styrelsen i Concentric AB Kenth Eriksson, e-post:kenth.eriksson@athanase.se

 

Concentrics årsstämma 2020 är planerad att hållas den 23 april 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ledamöterna.  För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 6 januari 2020.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, telefon: 0766-104 004

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar