Indragning av återköpta egna aktier

Det totala innehavet av egna aktier per den 1 januari 2018 var 1 236 507 och aktier som överlåtits under 2017 till en personalaktietrust var 93 000. Inklusive dessa aktier uppgick bolagets innehav av egna aktier till 1 329 507 och det totala antalet registrerade aktier var 40 872 000.

Den 3 maj 2018 beslutade årsstämman om indragning av 840 900 av bolagets återköpta egna aktier. Indragningen av aktierna har genomförts genom en minskning av aktiekapitalet och en påföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet.

Under 2018 har bolaget också överlåtit 95 020 egna aktier till en personalaktietrust och 5 018 aktier har avyttrats.

Det totala innehavet av egna aktier den 16 maj 2018 var 295 569 och det totala antalet registrerade aktier var 40 031 100. Följaktligen utgör nu bolagets totala innehav av egna aktier 0,7 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2018 till 188 020. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 483 589, vilket motsvarar 1,2 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA,Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Utöver att tillverka olje-, bränsle- och vattenpumpar för dieselmotorer, ingår även oljepumpar för transmissioner och kompressorer i Concentrics utbud av motorprodukter.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar