Indragning av återköpta egna aktier

Report this content

Det totala innehavet av egna aktier per den 1 januari 2019 var 1 210 516 och aktier som överlåtits under 2017-2018 till en personalaktietrust var 188,020. Inklusive dessa aktier uppgick bolagets innehav av egna aktier till 1 398 536 och det totala antalet registrerade aktier var 40 031 100.

Den 4 april 2019 beslutade årsstämman om indragning av 807 000 av bolagets återköpta egna aktier. Indragningen av aktierna har genomförts genom en minskning av aktiekapitalet och en påföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet.

Det totala innehavet av egna aktier den 17 april 2019 var 403 516 och det totala antalet registrerade aktier var 39 224 100. Följaktligen utgör nu bolagets totala innehav av egna aktier 1,0 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust under 2017-2018 till 188 020. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 591 536, vilket motsvarar 1,5 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar