Jesse Smith utses till Senior Vice President för Americas

Concentric AB har utsett Jesse Smith till Senior Vice President för Americas. Jesse har varit Vice President och Managing Director för Concentrics verksamhet i Rockford sedan han kom tillbaka till Concentric i juni 2018. Han har konsekvent visat prov på en förmåga att framgångsrikt driva förändringsarbete och bygga starka team genom Concentrics Business Excellence program. Denna rekrytering visar även att Concentric har en stark intern talangpool som bolaget kan rekrytera från.

Jesse har en B.Sc. i Business Management Systems från Milwaukee School of Engineering samt en MBA. Han har mer än 10 års erfarenhet av att jobba på Concentric och har under denna period successivt tagit mer ansvar i nya roller.

Jesse tar över rollen från Martin Bradford som har bestämt sig för att utforska möjligheter utanför Concentric.

David Woolley, vd för Concentric AB, kommenterar: “Jesse är redan en respekterad ledare som har bevisat en förmåga att leda förändringsarbete på Concentric. Han har en lång erfarenhet av vår verksamhet, starka relationer över hela koncernen och mycket goda insikter. Jag är övertygad om att han kommer driva en hållbar och lönsam tillväxt inom affärsområdet Americas. Vi är tacksamma för Martin Bradfords starka engagemang under hans tid på Concentric och vi önskar honom all lycka i hans framtida utmaningar.”

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 400 MSEK och cirka 1 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar