Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson, samt nyval av Karin Gunnarsson. Kenth Eriksson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Karin Gunnarsson är född 1962. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2008 arbetar hon på HEXPOL AB och är sedan 2012 bolagets CFO och IR-ansvarig. Karin har tidigare arbetat som bl.a. SVP Group Controlling på Telelogic AB och som koncernredovisningschef på Trelleborg AB. Sedan 2018 är Karin styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Göran Espelund, Lannebo Fonder (valberedningens ordförande); Erik Durhan, Nordea Fonder; Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder; samt Johan Strandberg, SEB Fonder.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 4 april 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.concentricinvestors.com i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information, kontakta

Göran Espelund, valberedningens ordförande, telefon: +46 8 5622 52 00 

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar