Ekonomistyrning & kontroll i kommunal förvaltning

Välkommen på konferens, 14-15 oktober i Stockholm!

Krympande ekonomiska resurser kombinerat med nya åtaganden i en snabbrörlig värld är dagens
verklighet för Sveriges kommuner. Detta medför krav på högre effektivitet, flexibilitet och ett bättre
resursutnyttjande. Det är inte längre bara en fråga om att få en ekonomi i balans utan även en god
ekonomisk hushållning med långsiktig planering. För att uppnå detta krävs rätt styrning och en god
internkontroll, men vad är det egentligen och hur uppnår du det?

Konkreta verktyg för hur du lyckas med din styrning & kontroll

Ekonomistyrning och internkontroll är ett kontinuerligt arbete som oftast ses som en komplex och svår
utmaning för många. Under konferensen får du lyssna till nya praktikfall och experter som ger dig verktyg
och metoder för att kvalitetssäkra din verksamhet i dagens dynamiska omständigheter.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:
• Att se på ekonomistyrning utifrån ett riskperspektiv
• Hur du får din styrning och internkontroll att bli ett
• Marknadsmässiga priser – internpriser som ett styrverktyg i praktiken

DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL:
ISK i praktiken i processerna för budgetplanering och uppföljning
Lena Jande, kvalitetsstrateg, Upplands-Bro kommun

En styrning som klarar att möta den privata sektorn
Ingemar Persson, förvaltningschef, Borås stad

Ny ekonomimodell som påverkade hela kommunens budgetarbete
Karin Sågström, IT-controller, Gävle kommun

Du är varmt välkommen till konferensen som tar din styrning och kontroll till en ny nivå!

Elisabet Sjöberg
Projektledare


Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Media

Media

Dokument & länkar