AMF väljer Confidence säkerhetsteknik till gallerior

Confidence affärsområde Säkerhet & Brand, vinner säkerhetsupphandling och levererar inbrottslarm och passagesystem till AMF-ägda galleriorna Fältöversten och Västermalmsgallerian. Confidence samlade specialistkunskap och breda funktionserbjudandet ger nya framgångar inom målgruppen som redan omfattar flera stora centrumanläggningar i Mälardalen. Projektering och installation har påbörjats med färdigställande under vintern 2013/14.

Confidence avtal med AMF om leverans och installation av inbrottslarm och passersystem för Fältöversten och Västermalmsgallerian stärker bolagets fotfäste inom segmentet i Mälardalen. AMFs gallerior adderar till de många välkända centrumanläggningar och gallerior som tidigare valt Confidence som säkerhetsleverantör.

Målgruppen gallerior och centrumanläggningar, kräver ett brett och flexibelt funktionserbjudande kombinerat med utpräglad specialistkunskap. Confidence ”one-stop-shop” förenklar för kunden då erbjudandet omfattar lösningar och tjänster inom larm, passage och kameraövervakning samt även inom brand- och utrymningsanläggningar.

Confidence service och underhållsorganisation har erfarenheten och kunskapen att skapa nya effektiva lösningar som samspelar med de äldre befintliga säkerhetsinstallationer som inte nått slutet av sin funktionella och ekonomiska levnadscykel.

”Confidence var ett naturligt val för oss. Vi uppskattar bredden, den höga tekniska kompetensen och serviceandan. För oss är det viktigt att ha en säkerhetspartner som förstår vår affär och som kan bidra med proaktivt säkerhetstänkande”, säger Erik Nylund, Drift och säkerhetschef på AMF Fastigheter.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Confidence var ett naturligt val för oss. Vi uppskattar bredden, den höga tekniska kompetensen och serviceandan. För oss är det viktigt att ha en säkerhetspartner som förstår vår affär och som kan bidra med proaktivt säkerhetstänkande
Erik Nylund, Drift och säkerhetschef på AMF Fastigheter.