Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 28,3 (34,1) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -4,9 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,2 (-0,1) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
  uppgick till -0,09 (-0,01) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (4,3) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick för kvarvarande verksamhet till 124,2 (122,6) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -9,2 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -10,0 (1,5) MSEK
 • Periodens resultat innefattar omstruktureringskostnader av engångskaraktär om
  totalt -3,2 (0) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång
  uppgick till -0,17 (0,02) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet
  efter förändring av rörelsekapital uppgick till -8,6 (6,4) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar