Confidence biljett- och kassasystem Entry Event till Sveriges mest besökta arena

Confidence Sweden AB har fått förtroendet att leverera komplett system för inpassering, biljett- och kassahantering till Fyrishov AB i Uppsala. Arenan Fyrishov är Sveriges mest besökta och landets femte största besöksmål. Confidence systemlösning Entry Event, integrerar även närliggande anläggningar inklusive Gottsundabadet. 

Confidence totallösning omfattar systemprogramvara inklusive kassaenheter med integrerad kontanthantering samt passagegrindar. Totalåtagandet innefattar även fysisk installation och driftsättning samt utbildning och dokumentation. Lösningen effektiviserar och förenklar för besökarna genom att bl.a. erbjuda automatiserad biljettkiosk i entré samt möjlighet till förköp via e-shop på Internet.

Lösningen för Fyrishov integrerar flera av de omkringliggande idrottshallarna inklusive Gottsundabadet. Integrationen ökar lönsamheten genom minskad administration och förbättrad överblick. Ett samlat rapportunderlag från flera anläggningar effektiviserar det ständiga arbetet med att öka trivseln för besökarna.

”Vi är glada och stolta över förtroendet att få bidra till vår kunds affär och att förenkla för Fyrishovs många besökare. Vår systemlösning visar värdet av flexibilitet och integrationen, säger Camilla Sundström, VD på Confidence. Fyrishov ansluter nu till gruppen av stora anläggningar som valt Entry Event som lösning för att effektivisera.”


Om Entry Event

Entry Event är ett marknadsledande system för inpassering, kassahantering och biljettkontroll. Målgruppen är sim och sporthallar, mässor, museer, och andra publika anläggningar. Entry Event förenklar entrékontrollen genom smidighet, flexibilitet och användarvänlighet. Systemet hanterar alla typer av biljetter: från engångsbiljetter till komplexa säsongs- och personalkort.

Om Fyrishov

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål. Verksamheten består av bad,sport, event, möten och rekreation. Arenan omfattar dels idrottshallar för idrott, mässor, möten, event och specialutrustade idrottshallar samt en badanläggning med äventyrsbad, simhall med 50-meters bassäng, undervisnings- och träningsbassäng samt relaxavdelning med gym. Utomhus finns ett stort sommarbad med två bassänger och ett bastulandskap som kan bokas året om. I anslutning ligger Fyrishovs stugby med 38 stugor, campingplats och ett område med sommaridrotter. På arenan finns restaurang och serveringar. Verksamheten omfattar även drift av Gottsundabadet med 25-metersbassäng, barnbassäng och gym.

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Fyrishov ansluter nu till gruppen av stora anläggningar som valt Entry Event som lösning för att effektivisera.
Camilla Sundström