Confidence ingår svenskt distributionsavtal för Notifier by Honeywell brandlarm

Confidence Security Sweden AB har tecknat avtal med Novar Systems Ltd (Honeywell), avseende distribution av Notifier by Honeywell brandlarm på den svenska marknaden. Notifier by Honeywell brandlarm är väl etablerat varumärke på den svenska marknaden och har sedan 1996 distribuerats via Honeywell till ett rikstäckande nät av framstående säkerhets- och brandspecialister. Utöver distributionsrättigheterna ingår åtagande om sälj- och teknikstöd på nyförsäljning till återförsäljarnätet. Försäljningen och support i Confidence regi startar under juni månad och avtalet beräknas initialt omsätta ca 10 MSEK på årsbasis i distributionsledet.

Novar Systems Ltd, som ingår i Honeywell-koncernen, väljer Confidence som säkerhetsspecialist och partner för en utökad satsning på Notifier by Honeywell brandlarm på den svenska marknaden. Confidence har flera års erfarenhet från försäljning, installation och support av Notifier by Honeywell brandlarm för känsliga objekt med högsta skyddsnivå.

”Genom avtalet med Novar System och Notifier brandlarm, stärker vi vårt eget kunderbjudande ytterligare och får samtidigt en fantastisk möjlighet till samarbete med flera av landets främsta specialister inom brandsäkerhet. Jag ser med glädje fram mot tillfället att få utveckla varumärket Notifier by Honeywell och bidra till en ökad konkurrenskraft både för Confidence och för de kompetenta återförsäljare som finns runt om i landet”, säger Mats Engström, CEO Confidence International.

Confidence får genom avtalet direkt tillgång till ett av marknadens mest kompetenta brandlarm och en unik möjlighet att samarbeta med några av landets mest framstående brandspecialister som idag är återförsäljare av Notifier brandlarm. Gruppen av återförsäljare kan nu dra fördelar av en distributör med ”hands-on” erfarenhet av Notifier och dessutom, vid behov, ta tillvara möjligheten att samarbeta inom säkerhetsteknik och integration utöver brandskydd.

”Tillsammans med Confidence kan vi öka närvaro och försäljningsandel för varumärket Notifier på den svenska marknaden. Valet av Confidence grundar sig på bolagets tidigare erfarenhet från distribution samt den erfarenhet och djupa tekniska kunnande som finns kring Notifier brandlarm. Jag är övertygad om att vi genom samarbetet med Confidence kommer betydligt närmare marknaden. De återförsäljare som redan idag gör ett fantastiskt jobb, ges nu möjlighet till ytterligare stöd och support i sin försäljning samt även ett tillfälle att bredda sitt säkerhetserbjudande”, säger John Lewis, Commercial Director på Novar System. 

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Genom avtalet med Novar System och Notifier brandlarm, stärker vi vårt eget kunderbjudande ytterligare och får samtidigt en fantastisk möjlighet till samarbete med flera av landets främsta specialister inom brandsäkerhet. Jag ser med glädje fram mot tillfället att få utveckla varumärket Notifier by Honeywell och bidra till en ökad konkurrenskraft både för Confidence och för de kompetenta återförsäljare som finns runt om i landet”
Mats Engström, CEO Confidence International AB
“Our partnership with Confidence offers the opportunity to further develop the Notifier brand in the exciting Swedish market. We selected Confidence based on the company’s previous distribution experience, and on their significant experience and deep technical understanding of Notifier fire systems. I am convinced that our partnership with Confidence will bring us significantly closer to the market. The retailers who are already performing exceptionally well will now have the opportunity to gain further sales assistance and support, as well as the ability to expand their security offering
John Lewis, Commercial Director at Novar Systems