Confidence International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2018-12-20

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

 • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse
  och beslutsunderlag, avseende riktad nyemission av aktier av serie B.
 • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse
  och beslutsunderlag, avseende;
  (a) riktad nyemission av aktier av serie B,
  (b) ändring av bolagsordningen och
  (c) sammanläggning av aktier.
 • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och
  beslutsunderlag, avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B.
 • Närvarande aktieägare representerade 16,47 % av rösterna i Bolaget.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelseordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera