CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL,) - ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Confidence International AB
 Årsredovisning 
Esplanden 3 B 
172 67 Sundbyberg

Det går även bra att beställa via e-post: anna.tjernell@confidence.se 

Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media