Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman 2019-04-02:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som uppgår till 19 380 750 kronor före emissionskostnader, är till 100 % säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser. 

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar