Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 11 juni 2020. Årsredovisningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020.

Årsstämman, planerad till den 28 maj 2020, senareläggas till torsdagen den 11 juni 2020. Årsstämman genomförs som planerat i Stockholm och tid och plats meddelas vid senare tillfälle i separat kallelse.

Confidence International AB:s årsredovisning offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020. Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 offentliggörs i enlighet med vad som meddelats tidigare den 15 maj 2020.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera