Confidence levererar 2300 larmpunkter till nya Stockholmsarenan

Stockholm 30 mars, 2012 – Confidence har av Goodtech Projects & Services AB, fått förtroendet att leverera brandsäkerhetssystem med drygt 2300 larmpunkter och kvalificerade tjänster till den nya Stockholmsarenan i Globen-området. Med sina 30 000 sittplatser ska den nya arenan bidra till att göra Stockholm till en evenemangsstad i världsklass.

Confidence åtagande omfattar leverans av samtliga larmenheter och centralapparater i systemet, dokumentation, programmering, provning och driftsättning. Totalt kommer systemet innehålla drygt 2300 larmpunkter i ett decentraliserat system med 15 centralapparater och över 40 detektorkretsar.

Brandlarmsystemet, Eltek Delta, är av samma typ som Confidence levererat tidigare till intilliggande Ericsson Globe arena. Delta-systemet kommer från start att integreras i ett omfattande telesystem där flertalet av anläggningens delar och övriga funktioner kommunicerar med varandra.

”Att Goodtech Projects & Services AB valde Confidence och Eltek Delta för Stockholmsarenan, är en fin bekräftelse på systemets prestanda och kostnadseffektivitet, säger Kjell Stensiö ansvarig säljare på Confidence. Vi har sedan flera år motsvarande system i drift i intilliggande Ericsson Globe arena. Det långa samarbetet ger oss bästa förutsättningar för en effektiv leverans och kundanpassad utbildning. ”

Genom att motsvarande system återfinns i andra omkringliggande anläggningar, finns möjligheten att integrera anläggningarna i ett gemensamt överordnat system. Detta ger en bättre överblick och en mer kostnadseffektiv drift. Projektledning, montage och installation av hårdvara och infrastruktur hanteras av Goodtech Projects & Services AB.

”Säkerhet för publika anläggningar är sedan många år ett av våra viktiga fokusområden, säger Camilla Sundström, VD på Confidence. Vi är glada och stolta över det stora förtroendet att få bidra till skyddet av Stockholmsarenans besökare och av vår kunds affär.”

___________________________

Om Stockholmsarenan

Stockholmsarenan är en idrotts- och evenemangsarena med 30 000 sittplatser som kommer att byggas och ägas av Stockholms Stad genom bolaget SGA Fastigheter. Driften av Stockholmsarenan sköts av det globala evenemangs- och sportföretaget AEG Facilities. Vilket även är det bolag som redan idag driver de existerande arenorna i Globen City. Arenans första evenemang planeras till våren 2013.

Arenan utrustas med skjutbart tak vilket gör arenan flexibel och möjliggör evenemang oavsett väderlek och årstid. Arenan kommer dessutom att ha en behaglig inomhustemperatur även under vinterhalvåret. Läs mer på www.sgafastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Säkerhet för publika anläggningar är sedan många år ett av våra viktiga fokusområden, säger Camilla Sundström, VD på Confidence. Vi är glada och stolta över det stora förtroendet att få bidra till skyddet av Stockholmsarenans besökare och av vår kunds affär.”
Camilla Sundström, VD Confidence International AB