Confidence levererar kamerasystem till Vattenfall Eldistribution

Confidence och Vattenfall Eldistribution tecknar avtal om leverans av CCTV kamerasystem. Avtalet avser uppgradering för totalt nio anläggningar. Leveransen omfattar hård- och mjukvara inklusive servrar, programmering, konfiguration och dokumentation. Totalt värde beräknas till 3,4 MSEK varav ca. 30 procent avser service- och underhållsavtal över 5 år.

Avtalet med Vattenfall är en fortsättning på ett flerårigt samarbete och en framgång för Confidence satsning på specialistkompetens och säkerhet för kritisk infrastruktur. Uppgraderingen av kamerasystemen avser att öka övervakningens kvalitet, kapacitet och användarvänlighet. I samband med installationen av övervakningskomponenterna, migrerar Confidence även respektive anläggnings inbrottslarm och skalskydd till överordnad säkerhetsplattform.

Confidence kvalitetssäkrar leveransen med bland annat certifikat enligt Larmklass 4, produktcertifieringar för respektive fabrikat samt är certifierad anläggarfirma och behörig ingenjör för CCTV.

”Samarbete med en så kompetent partner som Vattenfall Eldistribution är en verklig förmån. I detta projekt har vi dragit fördel av våra gemensamma erfarenheter och specialistkompetens under planering, installation och hela vägen till service och underhåll”, säger Mikael Pettersson, vd på Confidence

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar - www.confidence.se

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar