Confidence levererar säkerhet till Stockholms Hamnar

– Värdeskapande integration av säkerhets- och verksamhetssystem

Confidence International AB (publ.) dotterbolag Compatec, har tecknat ramavtal om leverans av integrerad säkerhetsteknik med Stockholms Hamnar. Avtalet omfattar anläggningar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär, inkluderat de stora utvecklings-projekten i Värtahamnen och Norvikudden. Avtalet gäller i 3 år med option om förlängning 2 år.

Ramavtalet mellan dotterbolaget Compatec och Stockholms Hamnar, avser leverans av utrustning, projektledning samt teknisk integration och installation. Compatec har fått förtroendet baserat på hög teknisk kompetens samt den öppna tekniska systemplattformen som möjliggör samverkan och kostnadseffektiv integration av befintliga säkerhets- och verksamhetssystem. 

”Avtalet med Stockholms Hamnar är ett resultat av vår strategi att växa vår affär genom strategiska förvärv och breddning av vår kompetens. Bolagen kompletterar varandra och utbytet av kompetens och resurser har resulterat i ett än mer attraktivt erbjudande till våra kunder”, säger Mats Engström VD för Confidence.

I linje med Confidence koncept, Värdeskapande säkerhet, kan Stockholms Hamnar även dra nytta av systemet för styrning, loggning och fakturering. Integration med övriga verksamhetssystem är ett exempel på lösningens värdeskapande där bl.a. fakturaunderlag kan upprättas utifrån loggar genererade av in- och utpassering i säkerhetssystemet.

”Den plattform som Compatec nu levererar till Stockholms Hamnar kommer att leda till ett förenklat säkerhetsarbete med samma kvalité som tidigare och ger oss möjligheter för framtida utveckling”, säger Hans Kemkes Säkerhetschef, Stockholms Hamnar.

För ytterligare information:

Mikael Hägglund
Tel: 070 544 20 50

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Avtalet med Stockholms Hamnar är ett resultat av vår strategi att växa vår affär genom strategiska förvärv och breddning av vår kompetens. Bolagen kompletterar varandra och utbytet av kompetens och resurser har resulterat i ett än mer attraktivt erbjudande till våra kunder.
Mats Engström, VD Confidence International AB