Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK

Confidence har tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Det nya avtalet, i huvudsak likvärdigt med avtalet som meddelades den 28/2-2020, omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kamera-övervakning och brandlarm. Kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom lösningar för transformation och distribution av el. Installationsarbete vid det skyddsklassade objektet utförs i etapper med start i augusti 2020 och avtalat värde uppgår till ca 5,1 MSEK.

Confidence framgångar som ledande säkerhetsleverantör för kunder med höga krav på kompetens och förmåga inom kritisk infrastruktur och skyddsklassade objekt fortsätter. Det nya projektet innefattar både tekniskt brandskydd och säkerhetstekniska lösningar som inledningsvis levereras som lokalt system. Systemkomponenterna som valts är förberedda för framtida integration till externa anläggningar och för central styrning och kontroll.

”Avtalet visar ännu en gång att vår erfarenhet och specialistkompetens uppskattas av kunder med de högsta säkerhetskraven. Samspel, kompetens- och erfarenhetsutbyte inom teamet en av nycklarna till framgång. Det effektiva och nära samarbetet mellan teknisk säkerhet och brand gör att vi idag är en one-stop-shop för krävande kunder inom kritisk infrastruktur”, säger Pär Nilsson vd på Confidence

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar - www.confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 13.50 CEST.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Avtalet visar ännu en gång att vår erfarenhet och specialistkompetens uppskattas av kunder med de högsta säkerhetskraven. Samspel, kompetens- och erfarenhetsutbyte inom teamet en av nycklarna till framgång. Det effektiva och nära samarbetet mellan teknisk säkerhet och brand gör att vi idag är en one-stop-shop för krävande kunder inom kritisk infrastruktur.
Pär Nilsson vd på Confidence