Från turnaround mot tillväxt - Mikael Pettersson utses till ny VD i Confidence International

Efter en genomförd turnaround av verksamheten under ledning av VD Pär Nilsson, är det dags att förflytta Confidence International in i en tydlig och strategisk tillväxtfas.

I samband att bolaget nu går in i nästa fas har Mikael Pettersson, med bl.a. meriter som f.d. Nordenchef för Niscayah (numera Stanley Security), utsetts till VD med tillträde den 17 maj 2020. Mikael Pettersson anställdes i början av 2018 som försäljningschef och övergick till att bli bolagets operativa chef/COO den 1 juli 2019. Rollen som COO kommer inte att ersättas utan fortsätta att drivas av Mikael i sin nya roll som VD. Han har tillsammans med Pär Nilsson genomfört en nödvändig turnaround av bolagets verksamhet. Mikael har lång och framgångsrik erfarenhet av försäljning, säkerhetsteknik och systemlösningar från ledande befattningar inom säkerhets- och brandbranscherna. Bland annat har Mikael Pettersson varit VD och Nordenchef för Niscayah, Försäljningsdirektör och affärsutvecklingschef för Tunstall AB liksom Affärsområdeschef för Caverion och Securitas Systems AB.

Pär Nilsson har varit anställd i Confidence International i olika positioner sedan 2015. Först som CFO och sedan 2017 som VD.  Pär har varit en mycket viktig ledare under en period som präglats av stora förändringar och utmaningar och som lett till ett i grunden helt annat och starkare bolag än för några år sedan. Jag vill rikta ett särskilt tack till Pär som har genomfört detta med stort kommersiellt fokus och engagemang, säger Gerth Svensson, styrelsens ordförande.

Pär och Confidence International har kommit överens om att Pär kommer avträda som VD den 17 maj och därefter stå till bolagets förfogande under uppsägningstiden.

Mikael Petterson, tillsammans med övriga personer i bolagets ledningsgrupp och bolagets fantastiska medarbetare, utgör en stark och stabil grund för att både säkerställa att vi framgångsrikt levererar kundnytta och lönsam tillväxt, säger styrelseordförande Gerth Svensson. Jag är både stolt och glad över att nu ha Mikael vid rodret så att vi kan fokusera starkt på att målen nås i den strategiskt prioriterade tillväxtfasen, säger Gerth Svensson vidare.

Jag är hedrad och mycket inspirerad över att få ta över som VD efter Pär Nilsson för att få leda ett företag med så stark kompetens och drivkraft, säger Mikael Pettersson. Nu när vi står starkt rustade inför en tillväxtperiod ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Confidence medarbetare, kunder och styrelse för att ta nästa steg i företagets utveckling att vara den förtroendeskapande säkerhetsspecialisten.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information

Gerth Svensson, 
Styrelseordförande

Email: gerth@albablue.se

 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mikael Petterson, tillsammans med övriga personer i bolagets ledningsgrupp och bolagets fantastiska medarbetare, utgör en stark och stabil grund för att både säkerställa att vi framgångsrikt levererar kundnytta och lönsam tillväxt, säger styrelseordförande Gerth Svensson. Jag är både stolt och glad över att nu ha Mikael vid rodret så att vi kan fokusera starkt på att målen nås i den strategiskt prioriterade tillväxtfasen
Gerth Svensson, styrelseordförande