Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari - december 2012

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober - december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (19,9) Mkr
 • Rörelseresultat uppgick till -4,1 (1,4) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,5 (1,3) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,62 (0,24) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
  efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,5 Mkr (0,7) Mkr

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Hela perioden i sammandrag januari - december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,3 (76,8) Mkr
 • Rörelseresultat uppgick till -19,0 (3,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20,0 (5,1) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -3,41 (1,51) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
  efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-8,1) Mkr

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar