Pär Nilsson ny Vd för Confidence International AB

Pär Nilsson har utsetts till Vd och koncernchef för Confidence International AB från och med den 19 oktober 2017.

Pär Nilsson, född 1973, har sedan 2015 haft rollen som CFO för Confidence och har dessförinnan haft flera ledande befattningar som CFO och VD inom telekom. Tidigare befattningar inkluderar CFO på KPN Group Belgium, CFO Tele2 Belgium, VD på Ortel Mobile Belgium. Pär har även haft rådgivande uppdrag inom telekom åt EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Pär är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet, med inriktning Internationella Affärsstudier

Pär Nilsson efterträder Mats Engström som lämnade sin tjänst i september, som tidigare meddelats.

"Vi är mycket glada att Pär med sitt starka ledarskap och tydliga målbild väljer att axla denna roll och med beslutsamhet ta Confidence vidare på tillväxtresan. Pär Nilsson har de förmågor som krävs för att ta nästa steg för ökad lönsamhet och effektivitet. Genom valet av Pär säkerställs kontinuitet och att de framsteg som gjorts tas tillvara när nu företaget ska utvecklas vidare.”, säger Gerth Svensson, styrelseordförande i Confidence.

"Confidence har med sina specialistkunskaper kombinerat med en unik bredd inom hela det säkerhets- och brandtekniska området alla förutsättningar att befästa en ledande position. Jag ser fram mot uppdraget att nå våra uppsatta mål om uthållig lönsamhet, högt personalengagemang och nöjda kunder och att bli branschens ledande aktör inom teknisk säkerhet”, säger Pär Nilsson.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar