Rättelse: Confidence brandskyddar nytt datacenter till värde 12 MSEK

Rättelsen avser förtydligande avseende namn på beställaren, Winthrop Engineering and contracting AB

Confidence framgångar inom teknisk säkerhet och brandskydd för datacenter fortsätter. Avtal av strategisk vikt har tecknats med en av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and contracting AB*, om leverans av tekniskt brandskydd för ett större, nyetablerat, datacenter i Gävleborgs län. Den första, avtalade, delen av det nybyggda datacentret omfattar 2700 kvm som förses med en total brandsäkerhetslösning. Avtalet om tekniskt brandskydd, det största i bolagets historia, omfattar material, installation, driftsättning och utbildning. Installationsarbetet inleds redan under juni månad, med färdigställande under 2020, och avtalat värde uppgår till ca 12 MSEK.

Avtalet är ytterligare en framgång i Confidence strävan att befästa positionen som den ledande leverantören av brand- och säkerhetstekniska lösningar för datacenter och kritisk infrastruktur. Det avtalade brandskyddet omfattar den senaste tekniken inom bland annat aspirationsteknik**, för extremt tidig upptäckt av begynnande brand, och ett avancerat överordnat system för larmpresentation samt talat utrymningslarm.

Etableringen av nya datacenter på den svenska marknaden ökar stadigt med ca 8-10 procent årligen och Confidence ser en utveckling som går i två riktningar. Större centrala anläggningar, både nya och sammanslagningar av mindre, och samtidigt fler små och distribuerade datahanteringsnoder, sk Edge computing, för tillämpningar som kräver korta avstånd till processorkraften. Exempel är utvecklingen av självkörande fordon och Internet of Things.

”För oss är utveckling av marknaden mycket positiv. Vår kombinerade kompetens, produktportfölj och tighta samarbete mellan respektive säkerhetsgrenar skapar mycket goda affärsmöjligheter. Stora center som ska kombineras med små Edge-enheter passar vår långa erfarenhet från överordnade system perfekt. Att övervaka och styra geografiskt spridda säkerhetsnoder tillhör vår vardag, t.ex. för våra kunder inom vatten- och eldistribution samt spårbunden trafik”, säger Mikael Pettersson, vd på Confidence

* Winthrop Engineering and contracting AB, med huvudkontor på Irland, hade en omsättning 2019 motsvarande EUR 232 miljoner och ca. 750 anställda.

** Ett aspirerande detekteringssystem drar kontinuerligt in luft via rörledningar och är ett mycket lämplig val för krävande miljöer tex. datacenter, elverk och kulturbyggnader. Installationen är diskret och ger möjlighet till extremt tidig detektering av partikelförändringar i luften orsakade av olika typer av rök. För avtalat projekt över 2700 kvm, kommer drygt 3500 m rör anslutas till totalt 63 aspirationsenheter för att, redan innan brand uppstått, kunna notera rökpartiklar i luften.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 09.20 CEST.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar