Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsleverans vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans i mars 2019.

Avtalet har tecknats i konkurrens och framgången är till del en följd av tidigare installations- och integrationsprojekt i känslig publik miljö. Systemlösningen för N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset baseras på Unison hård- och mjukvara där drygt 20 centralenheter för inbrottslarm och inpassering integreras med varandra samt med befintlig utrustning i närliggande lokaler och fastigheter.

Confidence var mycket tillmötesgående under anbudsskedet och kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning. Som beställare är det alltid en trygghet att välja en leverantör som är en certifierad specialist inom området och jag ser fram emot samarbetet, säger Jens Lindgren på In3prenör AB.

Vi är stolta över det förtroende vi fått. Uppdraget ligger helt i linje med våra strategiska satsningar inom målgruppen fastighet och, som i detta fall, där fastighet och verksamhet även faller inom segmentet kritisk infrastruktur. Avtalet ger oss en bekräftelse på att våra kunder uppskattar våra ansträngningar att vara den rätta partnern i krävande uppdrag som detta, säger Pär Nilsson, vd på Confidence.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar