Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lösningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom lösningar för transformation och distribution av el. Avtalet är av stor strategisk vikt för bolagets satsning inom marknadssegmentet kritisk infrastruktur. Installationsarbetet på det skyddsklassade objektet utförs i etapper med start i april 2020 och avtalat värde uppgår till ca 4,8 MSEK.

Avtalet är ett i raden av framgångar för Confidence satsning att befästa rollen som ledande säkerhetsleverantör för kunder med höga krav på kompetens och förmåga inom kritisk infrastruktur och skyddsklassade objekt. Projektet innefattar både tekniskt brandskydd och säkerhetstekniska lösningar som inledningsvis levereras som lokalt system. Systemkomponenterna som valts är förberedda för framtida integration till externa anläggningar och för central styrning och kontroll.

”Vårt team har med stor framgång visat att Confidence är en kompetent one-stop-shop för de mest krävande kunderna. Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet”, säger Pär Nilsson vd på Confidence

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar - www.confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 21.00 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar