Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence

Vid dagens bolagsstämma i Confidence International AB valdes Thomas Lundin in som ny ledamot i styrelsen. Thomas Lundin är idag vd för Enaco Group och har över 15 års erfarenhet som vd från företag som Caverion, G4S och Bravida. Till detta är Thomas även ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen.

”Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer att bidra till att utveckla och förädla Confidence verksamhet ytterligare”, säger Gert Svensson, styrelseordförande för Confidence.

”Jag ser fram emot att aktivt och på en strategisk nivå få bidra till vidareutvecklingen av Confidence. Bolagets framgångsrika satsning och starka position inom målgrupperna kritisk infrastruktur, fastighet och industri är rätt i tid. Jag kommer med stor entusiasm dela de erfarenheter jag har sedan tidigare inom dessa målgrupper och säkerhetsbranschen i stort för att tillsammans med styrelse och ledning bidra till att skapa lönsam tillväxt”, säger Thomas Lundin

Efter årsstämman består styrelsen i Confidence International AB av styrelseordförande Gert Svensson samt ledamöterna Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelseordförande
Confidence International AB

Telefon: +46(0)8-620 82 00

THOMAS LUNDIN

Thomas Lundin, Född 1960, har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är idag VD för ENACO Group. Tidigare verksam som VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige, Bravida Fire & Security och Synerco. Han har över 15 års erfarenhet av styrelseuppdrag och arbete som VD.

Övriga uppdrag innefattar ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen (SSF Service AB) samt styrelseledamot i ENACO Group.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer att bidra till att utveckla och förädla Confidence verksamhet ytterligare
Gerth Svensson, styrelseordförande