Vattenfall väljer Confidence och fördjupar säkerhetssamarbetet

Vattenfall Vattenkraft väljer Confidence och fördjupar samarbetet då ytterligare tre kraftverksanläggningar upphandlar nya säkerhetsinstallationer. Det fördjupade samarbetet och affärsöverenskommelsen är en stor framgång för Confidence satsning på expertis och säkerhetslösningar anpassad för kritisk infrastruktur. Arbetet med de tre säkerhetsprojekten vid kraftanläggningarna i Ume älv och Dalälven påbörjas under hösten 2014.

Säkerhetsinstallationen vid kraftverket i Ume älv omfattar ett heltäckande områdesskydd genom CCTV kameraövervakning, inbrottsskydd samt inpasseringssystem. Kraftanläggningarna i Dalälven erhåller initialt säkerhetsuppgraderingar och förbättrat byggnadsskydd genom nya inpasseringssystem samt nya inbrottslarm som ersätter befintliga lösningar.

Säkerhetssamarbetet inleddes tidigt under 2000-talet, och omfattar idag ett större antal anläggningar i de flesta av Sveriges kraftproducerande älvar. Confidence CCTV kameraövervakning, inpasserings-system och inbrottsskydd finns vid kraftanläggningar i Lule älv i norr ner till Göta älv i söder.

”Vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende totalekonomi, teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad. Confidence med sin uttalade satsning på kritisk infrastruktur är en av de leverantörer som kan erbjuda en totallösning i denna typ av projekt och vi väljer därför att fördjupa vårt redan goda samarbete”, säger Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende totalekonomi, teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad. Confidence med sin uttalade satsning på kritisk infrastruktur är en av de leverantörer som kan erbjuda en totallösning i denna typ av projekt och vi väljer därför att fördjupa vårt redan goda samarbete
Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB