Connecta förvärvar ett av de ledande danska Internetkonsultföretagen - Albatros Network A/S

Connecta förvärvar ett av de ledande danska Internetkonsultföretagen - Albatros Network A/S Connecta har idag tecknat ett Letter of Intent avseende förvärv av det danska Internetkonsultföretaget Albatros Network A/S. Företaget har ca 60 medarbetare med kontor i Köpenhamn och Århus. Albatros Network, som är ledande inom Business to Business i Danmark arbetar framförallt med kunder inom sektorerna bank & finans, industri samt detaljhandel. Till Albatros Networks kunder hör bl a Day2Day.dk, Bestseller, Danfoss, Dansk Industri, samt Oticon. Albatros Network A/S startade sin verksamhet 1996 i Århus och öppnade kontor i Köpenhamn under 1999. Verksamheten har årligen expanderat med ca 60%. För innevarande år beräknas omsättningen uppgå till ca 45 MSEK. Albatros Networks tillväxtområden finns inom de branscher där Connecta har haft stora framgångar. Albatros Networks kunduppdrag har inriktning inom strategisk affärsutveckling med Internet som medium. "Vi ser vårt första utländska förvärv som en språngbräda mot kontinenten och dessutom som en stark markering att Öresundsområdet har en väldig tillväxtpotential", säger Connectas VD och koncernchef Christer Jacobsson. Hans Henrik Højberg, VD för Albatros Network A/S fortsätter: "Innan vi kom i kontakt med Connecta har vi blivit uppvaktade av en mängd företag som i många fall varit duktiga men saknat Connectas helhetssyn vad gäller framförallt vad stora företag och organisationer förväntar sig av ett Internetkonsultföretag. I Connecta har vi funnit den perfekta partnern, som liksom vi tidigt insett att Internet är långt mer än att bygga en snygg och attraktiv webbplats." I och med detta förvärv kommer Connecta att ha närmare 600 medarbetare i Norden. Connectas kunder är framförallt stora multinationella företag. Connecta har idag, utanför Sverige, projekt i Danmark, England och Tyskland. Avtalet är villkorat av sedvanlig förvärvsgranskning - s k Due Diligence. Köpeskillingen uppgår till 69 MSEK och utgörs av en kombination av nyemitterade aktier och kontanter. Säljare av Albatros Network A/S är förutom företagsledningen det börsnoterade EDB Gruppen A/S. För ytterligare information, kontakta gärna Christer Jacobsson, Verkställande Direktör, Connecta AB (publ) Telefon: +46 (0)8 - 412 30 00 Mobil: +46 (0)70-571 74 47 E-post: christer.jacobsson@connecta.se Hans Henrik Højberg, Verkställande Direktör, Albatros Network A/S Telefon: +45 44 74 75 83 Mobil: +45 22 49 83 83 E-post: hhh@albatros.dk Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta har idag c:a 520 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/09/20000209BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/09/20000209BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar