Connecta och Skandia Investment startar venturebolag

Connecta och Skandia Investment startar venturebolag Connecta och Skandia Investment KB skapar tillsammans ett venturebolag för investeringar i företag och idéer med Internetrelaterade affärsmodeller. De två företagen äger 37.5% vardera i det nya företaget. Resterande 25% kommer att ägas bl a av ledningen för venturebolaget. Connecta och Skandia Investment skapar tillsammans ett slagkraftigt instrument för att ta tillvara intressanta affärsidéer inom den nya digitala ekonomin. Connecta kan bidra med kvalificerade strategikonsulter. Skandia Investment får möjlighet att skapa relationer till bolag i ett mycket tidigt skede och kan bidra med ett brett nätverk samt slussa vidare de företag och projekt som är i ett för tidigt skede för fondens normala verksamhet. Företaget kommer initialt att ha 40 MSEK tillgängligt för investeringar. Externa investerare kommer att bjudas in, vilket kommer att öka kapitaltillgången med c:a 150 Mkr. Bolaget kommer att ha ett mycket aktivt engagemang och investeringsinriktningen kommer att vara projekt och idéer med Internetrelaterade affärslösningar. Exempel är mobila tjänster och applikationer samt lösningar inom business-to-business, och business-to- consumer. I en tid då "time-to-market" blir allt viktigare kan en väl fungerande ventureverksamhet ge företag ett försprång gentemot konkurrenter. - Genom denna satsning kan våra aktieägare få värdetillväxt, utöver den normala konsultdebiteringen, från projekt och bolagsbildningar som konsultverksamheten skapar för kunderna. För våra konsulter innebär bolaget nya spännande möjligheter att arbeta med sk start-ups och nya satsningar inom den digitala ekonomin. I och med det planerade samgåendet med Information Highway skapas ytterligare möjligheter för spännande affärsidéer, säger Christer Jacobsson, VD på Connecta. - Connectas Internet- och managementkunnande i kombination med Skandia Investments långa finansiella erfarenhet och breda nätverk skapar intressanta möjligheter för att ta tillvara affärsidéer med Internetrelaterade affärsmodeller. För Skandia Investment är detta en möjlighet att i ett tidigt skede kunna skapa relationer med intressanta e- business företag, säger Christer Dahlström, VD Skandia Investment. VD för det nya bolaget kommer att utses inom kort. Samgående mellan Connecta och Information Highway Connecta AB och Information Highway AB planerar ett samgående. Därmed skapas ett av de ledande konsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska Internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen idag ca 1200 anställda och målet är att vara minst 2000 personer vid årets slut. Stockholm den 14 mars 2000 Connecta AB (publ) För ytterligare information kontakta: Christer Jacobsson, Verkställande Direktör, Connecta AB (publ) Telefon: +46 (0)8 - 412 30 00 Mobil: +46 (0)70-571 74 47 E-post: christer.jacobsson@connecta.se eller Christer Dahlström, Verkställande direktör, Skandia Investment KB Telefon 08 - 459 67 60 Mobil 0708 - 24 71 09 E post: christer.dahlstrom@priveq.se Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag c:a 580 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Volkswagen och Thompson (Fritidsresor). Fakta Skandia Investment KB [www.skandia.se/ski] Skandia Investment KB är ett riskkapitalbolag som investerar i nordiska tillväxtföretag med börsambitioner. Bakom företaget finns Skandia, 4:e AP- fonden, Handelsbanken Liv, ICA och Orkla. Det totala kapitalet uppgår till 1 miljard svenska kronor. Skandia Investment har sedan starten 1983 genomfört närmare 80 investeringar i onoterade företag och fört över 20 bolag till börsen. Fakta Information Highway [www.infohwy.se] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera Internet- baserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994 och idag arbetar 540 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 300 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar