Connecta tog hem titeln som årets tillväxtföretag

Connecta tog hem titeln som årets tillväxtföretag För andra året i rad vann Connecta "Tillväxtligan", som arrangeras av Ahrens & Partners tillsammans med Svenska Dagbladet. Connecta har under de senaste fem åren vuxit organiskt med i snitt 87,3%, vilket ledde till en första plats. Under våren har Connecta fusionerats med Information Highway och på en extra bolagsstämma den 6 juni beslöts att det nya bolaget skall heta Adcore. - Vår kraftfulla tillväxt är resultatet av en medveten strategi med en omfattande bolagisering av verksamheten. Detta skapar ett naturligt engagemang, delaktighet och en bra balans mellan den styrka som koncernen som helhet kan uppvisa när det gäller stora kunder, och den småskalighet och entreprenörskraft som finns naturligt i varje enskilt bolag, säger Christer Jacobsson, arbetande styrelseordförande i Adcore. Med en tillväxt på 87 procent per år under de senaste fem åren och en lönsamhet på 13 procent under samma period blev Connecta årets främsta snabbväxare. Tillväxtlistan genomförs för sjunde året i rad och är ett samarbete mellan Svenska Dagbladet Näringsliv och Ahrens & Partner. Även Adcore ska fortsättningsvis växa kraftigt. Målet är satt till över 50 procents organisk tillväxt, exklusive de strategiska förvärv som kommer att ske i den pågående Europeiska expansionen. Men tillväxt ska inte ske på bekostnad av lönsamheten i Adcore, menar Christer Jacobsson. - Vi har återigen visat att vi är ett internetkonsultföretag som klarar av att växa kraftigt organiskt, samtidigt som vi behåller god lönsamhet och hög kvalitet i det vi levererar. Vi tänker inte släppa den unika positionen på marknaden, utan fortsätta att utveckla Adcore till Europas ledande affärskonsultföretag i den digitala ekonomin. Stockholm den 7 juli 2000 Adcore AB (publ) För ytterligare information: Christer Jacobsson, Arb. styrelseordförande Adcore, tel 070-571 74 47, christer.jacobsson@adcore.com Göran Wågström, VD/koncernchef Adcore, tel 070-526 27 58, goran.wagstrom@adcore.com Ulf Karnell, Informationschef Adcore, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@adcore.com Frans Benson, IR-chef Adcore, tel 070-510 70 95, frans.benson@adcore.com Adcore - Digital Business Creators [www.adcore.com] Information Highway och Connecta gick samman den 6 juni och antog det nya namnet Adcore AB. Därmed skapades Europas ledande affärskonsultföretag i den digitala ekonomin med inriktning på strategi och business-to-business- lösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Adcore har i dag över 1200 anställda (1 400 inklusive förvärvet av berens/partner i Tyskland) på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Målet är att vara minst 2000 personer vid årets slut samt fortsatt internationell expansion och tillväxt med bibehållen lönsamhet. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Göran Wågström är VD och koncernchef. Christer Jacobsson är arbetande styrelseordförande. Adcore levererar lösningar åt bland annat ABB, Ericsson, SEB, Telia, Telenor, SAS, Skandia, Folksam, Scania, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Statoil, SAF, Sv. Volkswagen, Swiss Valore och Thomson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar