Information Highway/Connecta expanderar på Europas viktigaste marknad

Information Highway/Connecta expanderar på Europas viktigaste marknad - förvärvar tyska berens/partner med 130 medarbetare Information Highway/Connecta, Europas ledande strategiska internetkonsult inom business-to-business, har skrivit ett intentionsavtal om förvärv av rörelsen i tyska berens/partner med 130 anställda. Förvärvet ger tillgång till Europas största marknad och skapar en strategisk plattform för vidare expansion i Centraleuropa. berens/partner är ett av de ledande renodlade internetkonsultföretagen i Tyskland och tillför en lång rad namnkunniga kunder som Deutsche Bank, Mannesmann, Deutsche Renault, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Henkel och Verlagsgruppe Handelsblatt (DM Online). Affären är villkorad av att aktieägarna i det sammanslagna Information Highway/Connecta vid den första gemensamma bolagsstämman godkänner densamma. Köpeskillingen kommer att erläggas i sin helhet i form av 16,3 miljoner nyemitterade aktier i Information Highway, vilket motsvarar 225 miljoner Euro, beräknat efter slutkursen fredagen den 17 mars. - Vi är oerhört nöjda med denna affär som befäster vår ledande ställning i Europa inom business-to-business. berens/partner är det starkaste internetkonsultföretaget i Tyskland, den i våra ögon mest spännande marknaden i Europa. De är lönsamma och affären innebär att vi förvärvar med en väsentlig rabatt i förhållande till noterade bolag i Tyskland. Detta ger Information Highway/Connecta en perfekt plattform för fortsatt expansion i Tyskland och i andra tysktalande länder, säger Göran Wågström, koncernchef för Information Highway. berens/partner grundades 1992 och har 130 anställda i Düsseldorf, Hannover och Stuttgart. De viktigaste kunderna är stora, välkända företag inom framförallt bank och finans, industri och handel samt telekom och media. Viktiga kunder finns även inom hälsovård, utbildning samt ett flertal organisationer och tjänsteföretag. Nyckelkompetens finns inom strategi, systemutveckling, design och marknadsföring, exempelvis konceptlösningar inom one-to-one marketing och CRM (Customer Relation Management). berens/partner är specialiserade på interaktiva affärs- och kommunikationslösningar och kända för förmågan att bygga affärskritiska online-plattformar för finansmarknaden. Företaget har även utvecklat informations- och innehållshanteringssystemet CIPS (Configurable Information and Publishing System). CIPS ger företag utan egen teknisk kompetens möjlighet att självständigt förvalta och underhålla information på ett användarvänligt sätt. VD, grundare och huvudaktieägare är Jörg Berens. Företaget rankas av den tyska branschtidningen Horizont som det sjätte största internetkonsultföretaget i Tyskland, och som det största av de onoterade bolagen. - Information Highway/Connecta är en mycket attraktiv partner. Vi ser detta som ett strategisk samgående som ger oss möjlighet att möta allt högre och mer internationella krav från våra kunder inom eBusiness. Den tyska marknaden har en stor potential och vi stärker med detta vårt kunderbjudande och får möjlighet att jobba i ett internationellt företag med pan-europeiska projekt. Vi kommer att etablera oss i Berlin och Frankfurt och fortsätta att växa kraftigt, säger Jörg Berens, VD och grundare av berens/partner. - Efter att ha granskat hundratals företag i Tyskland är vi mycket stolta och glada över att berens/partner väljer att gå vidare med oss framför det uppenbara alternativet att själva gå till börsen. Företaget passar mycket bra ihop med Connecta/Information Highway och vi har en gemensam syn på strategi, inriktning och tillväxt, fortsätter Göran Wågström. Det sammanslagna Information Highway/Connecta har som ambition att vara det ledande internetkonsultbolaget inom business-to-business i Europa. Undersökningar visar att 80 till 90 procent av den totala Europamarknaden för internetkonsulttjänster kommer att finnas inom business-to-business år 2004. - Vi skapar nu en nödvändig plattform för fortsatt tillväxt i enlighet med vår strategi. berens/partner tillför förutom stark kompetens betydande kunder med mycket starka varumärken, och stärker inte minst vår ledande ställning inom business-to-business i Europa, säger Johan Wieslander, vice VD på Connecta. I dag har det sammanslagna Information Highway/Connecta cirka 200 konsulter inom affärsstrategi (Business Positioning), cirka 400 konsulter specialiserade på genomförandet av företagsförändringar (Business Launch) samt cirka 600 konsulter koncentrerade på de tekniska lösningarna (Digital Platforms). Inklusive förvärvet av berens/partner får Information Highway/Connecta 1350 medarbetare i sex länder. Med detta förvärv som grund finns ambitionen att söka en sekundär notering för Information Highway/Connecta-aktien i Tyskland, och därigenom få tillgång till en av de största riskkapitalmarknaderna i Europa. Presskonferens Ytterligare information lämnas vid en presskonferens tisdag 21 mars 2000, klockan 10.00 i Industrihuset, sal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Presskonferensen kan även följas live på internet på adress: http://www.kamera.com/cih/start.htm Sundbyberg den 21 mars 2000 Information Highway AB (publ) Connecta AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Wågström, VD/koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20, 070- 526 27 58, goran.wagstrom@infohwy.se Jörg Berens, VD berens/partner, tel +49 211 39 00 40, j.berens@berensp.com Johan Wieslander, vVD Connecta, tel 08-412 30 62, johan.wieslander@connecta.se Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Anders Swensson, ekonomidirektör Connecta, tel 08-412 30 23, 070-346 22 78, anders.swensson@connecta.se Samgående Information Highway och Connecta Information Highway planerar ett samgående med Connecta. Därmed skapas ett av de ledande internetkonsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 220 anställda (1350 inklusive förvärvet i Tyskland) och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag närmare 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thompson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar