Köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Connecta

Köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Connecta Ett femtiotal ledande befattningshavare inom Connecta-koncernen erbjuds teckna totalt 250.000 köpoptioner i Connecta AB, motsvarande 250.000 antal aktier av serie B. Utställare är Skandia Investment KB i egenskap av större aktieägare i Connecta i enlighet med aviseringen som offentliggjordes i samband med Connectas börsnotering i september 1999. Programmet omfattar, vid fullt utnyttjande, 0,4 % av rösterna. Priset per köpoption har fastställts till 30 kronor. Förvärvet har skett till marknadsmässiga villkor. Villkoren baseras på marknadsförhållanden den 14- 20 december 1999 då den genomsnittliga börskursen för Connecta-aktien var 301 kronor. Optionernas löptid sträcker sig till december 2002, dvs. tre år och lösenpriset är 475 kronor. För ytterligare information, kontakta gärna Anders Swensson, ekonomidirektör Connecta AB Telefon: 08 - 412 30 00 e-post: anders.swensson@connecta.se eller Christer Dahlström, VD Skandia Investment KB Telefon: 0708 - 24 71 09 e-post: christer.dahlström@priveq.se Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet & IT samt Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta har idag c:a 450 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar