Med anledning av Finanstidningens artikel

Med anledning av Finanstidningens artikel idag som tar upp eventuella samtal kring en fusion mellan Linné och Connecta vill Connecta lämna följande kommentar: Några fusionsamtal mellan Connecta och Linné förs inte. För ytterligare information, kontakta gärna Anders Swensson, ekonomidirektör Telefon: 08 - 412 30 00 e-post: anders.swensson@connecta.se eller Christer Jacobsson, VD och koncernchef Telefon: 08 - 412 30 00 e-post christer.jacobsson@connecta.se Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta har idag c:a 420 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar