Ole Oftedal blir delägare och VD för i2i-Venture

Ole Oftedal blir delägare och VD för i2i-Venture - Connecta/Information Highway och Skandia Investments nystartade riskkapitalbolag Ole Oftedal, VD och koncernchef i Thomson Travel Group International / Fritidsresegruppen AB, blir VD och delägare i nystartade riskkapitalbolaget i2i-Venture, som kommer att investera i företag och idéer med Internetrelaterade affärsmodeller. Connecta/Information Highway, Europas ledande strategiska internetkonsult inom business-to-business, startar i2i-Venture tillsammans med Ole Oftedal samt Skandia Investment med partners Skandia, Orkla, Handelsbanken Liv, ICA och 4:e AP-fonden. i2i-Ventures affärsidé är att hjälpa entreprenörer och mindre företag i utvecklingsskeden med finansiering, managementkompetens och hjälp vid internationalisering. Med i2i-Venture skapas ett slagkraftigt instrument för att ta tillvara intressanta affärsidéer inom den nya digitala ekonomin. Genom sina 1300 konsulter kommer Connecta/Information Highway ständigt i kontakt med internetrelaterade affärsidéer. i2i-Venture ska fungera som drivhus i start- och förändringsskeden för företag. - Genom att Ole Oftedal blir VD för i2i-Venture säkerställer vi att det omfattande flöde av affärsidéer vårt företag kommer i kontakt med hanteras på ett professionellt sätt. Oles person och internationella management- erfarenhet stärker oss i övertygelsen om i2i-Ventures möjligheter till framgång, säger Christer Jacobsson, VD för Connecta AB och föreslagen styrelseordförande i nya Information Highway/Connecta. - Efter närmare 20 år som företagsledare i stora företag känns det nu oerhört spännande att övergå till mer entreprenörinriktad verksamhet i den nya ekonomin. Information Highway/Connecta är ett av Europas ledande internetföretag, med fokus på lönsamhet och kvalitet, och kan på ett professionellt sätt ta tillvara de nya affärsmöjligheter som internet nu skapar i ett otroligt tempo. Att vara aktiv i detta skeende ser jag som en stor utmaning, säger Ole Oftedal. Ole Oftedal är sedan 1996 VD och koncernchef i Thomson Travel Group International (med bl a Fritidsresegruppen) och kommer att kvarstå som styrelseledamot i Thomson Travel Group Plc. Han var tidigare VD i börsnoterade Linjebuss i tio år och innehade dessförinnan olika ledande positioner i Nordstjernan AB. För Connecta/Information Highways aktieägare kan denna satsning ge en värdetillväxt utöver den normala konsultdebiteringen. Skandia Investment får möjlighet att skapa relationer till bolag i ett mycket tidigt skede och kan bidra med ett brett nätverk samt slussa vidare de företag och projekt som är i ett för tidigt skede för fondens normala verksamhet. - Ole Oftedal tillför tyngd och seriositet, vilket är viktigt i en tid där det råder brist på managementkunskap och erfarenhet snarare än brist på kapital, i en för tillfället turbulent marknad, säger Christer Dahlström, VD Skandia Investment. Connecta/Information Highway och Skandia Investment KB äger 37,5% vardera i nya i2i-Venture. Resterande 25% kommer att ägas bl a av VD Ole Oftedal och nyckelpersoner i Connecta/Information Highway. Till styrelseordförande har Christer Jacobsson utsetts. Övriga styrelsemedlemmar kommer att utses inom kort. Stockholm den 13 april 2000 Connecta AB (publ) Information Highway AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ole Oftedal, VD i2i-Venture, tel 08-720 72 00, 070-592 75 99, ole.oftedal@fritidsresor.se Christer Jacobsson, VD/koncernchef Connecta, tel 08-412 30 00, 070-571 74 47, christer.jacobsson@connecta.se Christer Dahlström, VD Skandia Investment KB, tel 08-459 67 60, 070-824 71 09, christer.dahlstrom@priveq.se Göran Wågström, VD/koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20, 070- 526 27 58, goran.wagstrom@ih.com Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@ih.com Samgående Information Highway och Connecta Information Highway planerar ett samgående med Connecta. Därmed skapas ett av de ledande internetkonsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 220 anställda (1350 inklusive förvärvet i Tyskland) och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag närmare 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thompson Travel Group (Fritidsresor). Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Skandia Investment KB [www.skandia.se/ski] Skandia Investment KB är ett riskkapitalbolag som investerar i nordiska tillväxtföretag med börsambitioner. Bakom företaget finns Skandia, 4:e AP- fonden, Handelsbanken Liv, ICA och Orkla. Det totala kapitalet uppgår till 1 miljard svenska kronor. Skandia Investment har sedan starten 1983 genomfört närmare 80 investeringar i onoterade företag och fört över 20 bolag till börsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/13/20000413BIT01410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/13/20000413BIT01410/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar