• news.cision.com/
  • CONNOVA/
  • Kommuniké från extra bolagsstämma i ConNova Group AB (under namnändring till Labs2 Group AB) den 7 augusti 2002.

Kommuniké från extra bolagsstämma i ConNova Group AB (under namnändring till Labs2 Group AB) den 7 augusti 2002.

Report this content

Kommuniké från extra bolagsstämma i ConNova Group AB (under namnändring till Labs2 Group AB) den 7 augusti 2002. Pressmeddelande, Motala, 8 augusti 2002 Beslut vid bolagsstämman Val av ny styrelseledamot Stämman beslutade att välja Anders Ericsson till ny styrelseledamot i bolaget. Anders Ericsson arbetar som VD i ConNova Group AB (publ) samt är styrelsemedlem i följande bolag utanför koncernen, Noll7noll Telishop AB och Global Connexion AB. Styrelsen består därefter av Jörgen Bladh, Jonas Birgersson, Jan-Erik Fiske och Anders Ericsson . Beslut om antagande av ny bolagsordning Beslutades om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagets firma ändras från ConNova Group AB till Labs2 Group AB samt att de i bolagsordningen angivna gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital höjs från att vara mellan 8 och 32 miljoner kronor till att vara mellan 10 och 40 miljoner kronor. Beslut om bemyndigande Beslutades om bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 15 000 000 nya aktier. Detta beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar. För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Styrelsens ordförande Tel: 08 566 150 78 eller 0707 30 70 50 Email: bladh@northzone.com www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar