Eslöv är första kommun ut med GPRS-lösning för äldreomsorgen.

Eslöv är första kommun ut med GPRS-lösning för äldreomsorgen. Eslövs kommun förbättrar hemtjänstverksamheten med den första GPRS- lösningen från Consafe Infotech och STT Care. Systemet kommer att ge mer tid för vårdtagarna och innebära mindre tid för administration. - Fler vårdtagare och strängare lagstiftning inom omsorgen gör att vi måste hitta nya vägar för att förbättra verksamheten. MILESTM - Hemtjänst är ett verktyg som gör att vi får ett effektivare arbetssätt, säger Ann- Britt Lind, chef för patrullverksamheten vid Socialförvaltningen i Eslövs kommun. Consafe Infotech lanserar MILESTM - Hemtjänst, mobil koppling via WAP och GPRS till STT Cares obemannade trygghetslarmsystem MiniTrigger. - Tjänsten gör att larmpersonal och hemtjänstpersonal kan ta emot larm, hämta den senaste informationen om vårdtagarna samt skicka närvaro och klarrapporter till MiniTrigger med hjälp av sin mobiltelefon, säger Anders Björkman, Marknadschef på STT Care. - Med detta följer vi upp vår redan etablerade SMS-lösning med en lösning som bygger på WAP och GPRS. Med GPRS kan hemtjänstgrupperna ligga ständigt uppkopplade mot larmsystemet.Vi har märkt ett stort och stigande intresse av denna typ av lösningar när vi är ute och pratar med kommunerna säger Fredrik Lönegård, Produktchef på Consafe Infotech. För ytterligare information kontakta: Fredrik Lönegård, Consafe Infotech Products AB, Tel 040 690 93 00 Anders Björkman, STT Care AB, Tel 046 31 28 00 Ann-Britt Lind, Eslövs kommun, Tel 0413 620 00 Consafe Infotech är ett högteknoligiskt telekomföretag som utvecklar mobila informationslösningar och kommunikationsprodukter som ökar människors rörlighet. Kunderna är systemleverantörer, operatörer och service providers samt större företag med behov av skräddarsydda lösningar. Under de senaste åren har omsättningen vuxit med i genomsnitt 58 procent per år. Företaget har idag 220 medarbetare på tio platser i tre länder - Sverige, Norge och Italien. Consafe Infotech är ett dotterbolag inom JCE-Gruppen. STT Care är ett företag som utvecklar och marknadsför trygghetssystem för äldre och handikappade i eget boende och på institution. STT Care ingår i Konftel Group AB (publ) som har 220 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Omsättningen år 2000 uppgick till 460 Mkr och vårt mål är att senast 2003 omsätta en miljard. Konftel-aktien är noterad på SBI-listan. Förberedelser pågår inför ett byte till OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00470/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Consafe Infotech är en ledande leverantör av tjänster och produkter för mobila helhetslösningar inom tele- och datakommunikation. Företaget expanderar kraftigt och planerar för en börsnotering.

Dokument & länkar