Årsredovisning 2020

Report this content

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 för Consensus Asset Management AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.consensusam.se samt som bifogad fil. 

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se

Taggar: