Bolaget kommenterar Anders Wrights insiderförsäljning

Report this content

Bolaget vill med anledning av Anders Wrights försäljning av aktier i Consensus Asset Management AB (publ) förtydliga att försäljningen sker av privatekonomiska skäl. Anders äger efter försäljningen ca 9,5 Milj aktier i bolaget och har fortsatt kvar sitt stora engagemang i ledningsgruppen och som förvaltare, och är därmed högst delaktig i bolagets framtida utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Soko, VD                                     Claes-Göran Nilsson, styrelseordförande

0720-633256                                         0705-926145

Patrik.soko@consensusam.se

Prenumerera

Dokument & länkar