Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell information

April - juni, koncernen

- Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till 16,6 Mkr (19,9).

- Rörelseresultatet uppgick till -0,6 Mkr (9,4).

- Resultat per aktie uppgick till -0,08 öre (0,96).

Januari - juni, koncernen

- Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till 32,7 Mkr (29,4).

- Rörelseresultatet uppgick till 3,5 Mkr (11,0).

- Resutat per aktie uppgick till 0,32 öre (1,10).

Taggar:

Om oss

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Prenumerera