Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Finansiell information

Juli - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 12,1 Mkr (10,7).
- Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (-1,9).
- Resultat per aktie uppgick till 0,01 öre (-0,21).

Januari - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 51,4 Mkr (42,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 7,0 Mkr (1,6).
- Resultat per aktie uppgick till 0,68 öre (0,11).

VD:s kommentar

Vi förbättrade tredje kvartalets resultat med 2,1 Mkr till 0,2 Mkr (-1,9) och ökade rörelseintäkterna med 13 % till 12,1 Mkr. Totalt för årets första nio månader har rörelseintäkterna ökat med 21 % till 51,4 Mkr (42,6) och rörelseresultatet till 7,0 Mkr (1,6).

Kundernas aktivitet följde det normala säsongsmönstret med något lägre aktivitet med tanke på semesterperioden. Våra förvaltare har fortsatt att leverera mycket bra förvaltningsresultat och Consensus Småbolag rankas fortsatt som bästa Norden och Sverigefond med en avkastning på 35,3 % per 30 september. Även Consensus Sverige Select har överträffat sitt jämförelseindex OMXS All Share Cap Gross och placerar sig som nummer fem bland samtliga Sverigefonder. Om man bara ser till hållbara Sverigefonder rankas den som nummer ett med mycket goda 28,2 % i avkastning per 30 september. Då utbudet av fonder är enormt, så är det trots hög avkastning och framgångsrik förvaltning utmanande att nå ut till nya kundgrupper. Fondsparare tenderar att ligga kvar väldigt länge i samma fonder så det är en utmaning att synas. Vi lanserar därför en reklamkampanj för Consensus Småbolag på Nordnet samt via sociala medier under fjärde kvartalet. Samtliga våra fonder kommer även att finnas tillgängliga på Avanza från och med november, vilket är en intressant möjlighet att nå fler fondsparare. Våra fonder har nu passerat 1 miljard kronor i fondvolym och bolagets totalt förvaltade kapital överstiger 6 miljarder kronor.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,0 Mkr under tredje kvartalet och den totala reserveringen uppgår per den 30 september 2019 till 10,8 Mkr vilket är en minskning sedan 30 juni 2019 med 0,8 Mkr. Att reserveringen minskat förklaras till största delen av att vi återbetalat provisioner till kunder avseende strukturerade investeringar som förfallit i förtid. Detta är mycket positivt eftersom kundernas totalavkastning på investeringen ökar med återbetalningen. Vi är väldigt nöjda med att, som förmodat enda aktör, arbeta med att återbetala provisioner relaterade till strukturerade produkter. Tack vare detta upplägg motsvarar kundens kostnad vad en aktiefond normalt tar ut i förvaltningsavgifter samtidigt som kunden i dessa fall erhållit en mycket hög totalavkastning på sin investering.

I slutet av augusti intog våra nya medarbetare i Halmstad sin nya arbetsplats i det så kallade Sjömanshuset. Vi kan redan efter mycket kort tid konstatera att satsningen på ett nytt kontor i Halmstad motsvarat våra förväntningar och lyckats attrahera nya kunder. Processen att ta över en kund tar dock ett antal veckor vilket gör att intäkterna fördröjs med motsvarande period.

Inför avslutningen av året är det osäkert hur marknaden reagerar och hur Q3-rapporterna tas emot, utfallet av Brexit och om det blir ett avtal mellan Kina och USA. Det är således som vanligt många faktorer som avgör hur börsen hanterar avslutningen av året vilket påverkar vår intjäning.

Vi fortsätter dock att fokusera på att attrahera nya kunder och leverera förvaltningsresultat på högsta nivå.

Patrik Soko
Verkställande direktör

Taggar:

Prenumerera