Delårsrapport Q2, 2017

  • Kraftigt stigande omsättning till 20 MSEK (+72%)

  • Resultatförbättring till +7,2 MSEK efter skatt (+6,1 MSEK)

  • Det förvaltade kapitalet ökade under kvartalet med ca 1,3 miljarder kronor

  • Consensus Småbolag (+16,91%) rankas efter första halvåret som nr 2 inom kategorin Nordiska bolag hos Morningstar.

  • Consensus Lighthouse Asset visar 11/12 månader med positivt förvaltningsresultat

  • Nytt ”Meeting Point” etablerat i Värnamo med god kundtillströmning på kort tid

  • Fortsatt expansion i Jönköping med nyanställning med start i mitten av september

Finansiell information

April – juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 20,0 MSEK (11,6).

- Resultat efter skatt uppgick till 7,2 MSEK (1,1).

- Resultat per aktie uppgick till 0,96 öre (0,15).

Januari – juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 29,4 MSEK (17,5).

- Resultat efter skatt uppgick till 8,3 MSEK (-1,7).

- Resultat per aktie uppgick till 1,10 öre (-0,23).

För att ta del av hela delårsrapporten: http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Om oss

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar