Delårsrapport Q3, 2017

  • Stigande omsättning till 13,3 MSEK (+283%).
  • Resultatförbättring till +2,2 MSEK. efter skatt (-2,8 MSEK).
  • Stabila börser i kombination med goda förvaltningsresultat har bidragit till den kraftiga resultatförbättringen.
  • Consensus Småbolag (+23,8%) rankas fortsatt efter nio månader som nummer ett hos Morningstar inom både kategorierna nordiska och svenska aktiefonder.
  • Consensus Lighthouse Asset visar 13/14 månader med positivt förvaltningsresultat.
  • Efter kvartalet har Consensus stärkt sin stiftelsetjänst genom rekrytering av Henrik Rabell från SEB till huvudkontoret i Mölndal. Henrik påbörjar sin anställning i början av januari 2018.

Finansiell information

Juli - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 13,3 MSEK (4,7).

- Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (-2,8).

- Resultat per aktie uppgick till 0,29 öre (-0,37).

Januari - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 42,8 MSEK (22,2).

- Resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-4,5).

- Resultat per aktie uppgick till 1,39 öre (-0,69).

För att ta del av hela delårsrapporten http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Taggar:

Om oss

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Prenumerera