Consilium ändrar rapportdatum

Consilium har idag beslutat att ändra publiceringsdatum för halvårsrapporten 2020 till måndagen den 31 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 augusti 2020.

Consilium AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-8 563 053 09
ab.consilium.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 17:00 CET.
 

Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar