Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium AB (publ)

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla sina uppdrag i bolaget med omedelbar verkan.

Valberedningen i Consilium kommer inom ramen för sitt uppdrag att presentera en ny styrelseledamot att ersätta Fredrik Nygren för tiden fram till nästa årsstämma i samband med en extra bolagsstämma som kommer att kallas till så snart ett förslag finns tillgängligt. Valberedning kommer parallellt, i enlighet med dess instruktion, att föra en dialog med bolagets röstmässigt största aktieägare för att utse en ersättare till Fredrik Nygren i valberedningen.

– Fredrik har varit en uppskattad ledamot av Consiliums styrelse under många år. Vi har största respekt för hans beslut och vill passa på att tacka honom för att med stort engagemang, kunskaper och erfarenhet berikat Consiliums styrelsearbete genom åren, säger Erik Lindborg, styrelseordförande i Consilium AB (publ).

 

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Mobil: +46-70 811 65 50
ab.consilium.se

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 klockan 11:15 CET.


Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar