Ny webbplats med guider om brandlarm

Report this content

Consilium Building Safety har tillsammans med ett antal erfarna brandkonsulter utvecklat en serie guider om brandlarm. Guiderna behandlar vad man behöver tänka på inom brandskydd för ett antal olika byggnadstyper. Tanken är att de ska utgöra ett komplement till regelverket SBF 110:8.

”Det finns så mycket kunskap i branschen om brandskydd”, säger Patrick Törnqvist, vd för Consilium Building Safety. ”Utmaningen är att sprida all kunskap vidare till en ny generation brandkonsulter i en tid när byggbranschen går för högtryck. Vår förhoppning är att guiderna ska bidra till kunskapsöverföring – och även fungera som checklista för erfarna konsulter.”

Alla guider går att ladda ned på brandlarm.se – en nyinrättad webbplats för att samla kunskap om brandlarm som Consilium driver. Först ut är guider för förskolor, äldreboende, kontor och lager men ytterligare åtta guider är under utveckling.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrick Törnqvist
Vd Consilium Building Safety
patrick.tornqvist@consilium.se
031-761 04 15

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Media

Media

Dokument & länkar