Ny undersökning: Nästan 7 av 10 svenskar kan tänka sig ett fettreducerande ingrepp på magen¹

En färsk Novus-undersökning genomförd på uppdrag av CoolSculpting, en permanent fettfrysningsmetod, visar att 60 procent av svenskarna (totalt 1 047 personer) som deltog i undersökningen anser att de har oönskat överskottsfett och att fler än hälften, 54 procent, svarar att de skulle vilja ta bort fettet. På frågan om vilken kroppsdel skulle nästan 7 av 10 av de tillfrågade välja att genomföra ett fettreducerande ingrepp på magen.¹

Undersökningen genomförd på uppdrag av CoolSculpting visar att 60 procent av svenskarna anser att de har oönskat överskottsfett och att fler än hälften, 54 procent, svarar att de skulle vilja ta bort fettet. Detta trots att en majoritet av respondenterna uppger att de äter hälsosamt och har en sund kroppsuppfattning samt att många även tränar regelbundet varje vecka. Drygt en femtedel av svenskarna som deltog i undersökningen är öppna för att göra ett ingrepp som reducerar det oönskade överskottsfettet. Den kroppsdel som flest skulle välja är mage, följt av midja (kärlekshandtag) och insida lår.¹ (Se fullständig tabell nedan).

När en hälsosam livsstil inte räcker
Av de som anger att de har en sund kroppsuppfattning, äter hälsosamt och tränar regelbundet är det ändå nästan hälften av svenskarna som anger att de har oönskat kroppsfett som de skulle vilja ta bort¹.

      - Trots hälsosamma matvanor och träning är det inte alltid man blir av med det där extra fettet eller valken som stör och inte uppnår önskat resultat. Med CoolSculpting går det att behandla valda områden på ett snabbt och säkert sätt, och man kan oftast återgå till vardagliga sysslor direkt efter behandling, säger Dr Magnus Hober, Platskirurg och VD för Improva Plastkirurgi i Stockholm.

Viktigt vid val av behandling 
Bland de som kan tänka sig att göra ett icke-kirurgiskt fettreducerande ingrepp är det viktigaste att behandlingen utförs av en certifierad utövare/klinik, som över hälften anser. Det är även viktigt att behandlingen ger få, eller inga, komplikationer, att den är granskad och godkänd av myndighet samt att behandlingen genom studier är bevisat effektiv.¹

CoolSculpting
CoolScultping är en icke-kirurgisk behandling som reducerar oönskade fettdepåer med hjälp av kyla. Områden för behandling kan vara mage, midja (”kärlekshandtag”), insida/baksida lår, armar (”gäddhäng”) och höfter bland annat. Den passar för personer som vill bli av med fettet som inte enbart hälsosam mat och träning kan eliminera. Det krävs ingen sjukskrivning, utan du kan oftast träna och återgå till vardagliga sysslor direkt efter behandlingen.2-5 CoolSculpting är den enda godkända icke-kirurgiska fettfrysningsbehandlingen av FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, och har kliniskt bevisad effekt vid fettreduktion. 6-16

En innovativ teknik för det envisa fettet
Vi är födda med ett fast antal fettceller i våra kroppar. När vi ökar kraftigt i vikt får vi inte ytterligare celler, utan de befintliga cellerna blir helt enkelt större. På samma sätt krymper dessa celler när vi går ner i vikt. CoolSculpting-tekniken, cryolipolysis, arbetar genom att försiktigt kyla ner utvalda fettceller till 4°C för en kontrollerad eliminering av fettceller, utan att påverka omgivande vävnad, som orsakar celldöd. Fettcellerna avlägsnas sedan naturligt av kroppen – borttagandet av dessa celler är permanent. Slutligt resultat är synligt inom tre månader efter behandlingen, även om man kan märka förbättringar efter de första tre till fem veckorna efter behandling.²

För fullständig information, besök CoolScultpings hemsida på www.coolsculpting.com

Fråga: Vilka kroppsdelar skulle du kunna tänka dig att genomföra ett fettreducerande ingrepp på? (Flera svar möjligt)

För mer information kontakta:
Maria Molén, National Sales Manager Medical Aesthetics, Allergan Norden AB
E-mail:
maria.molen@allergan.com, Tel: +46 8 594 100 00, Mobil +46 73 978 90 81 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Allergan under perioden 21–27 juni 2018. Totalt 1047 webbintervjuer genomfördes i Novus Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Referenser

 1. Novus-undersökning. Attitydundersökning om oönskat underskottsfett. 2018.
 2. Krueger N, et al. 2014. Cryolipolysis for noninvasive body contouring: clinical efficacy and patient satisfaction Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology;7:201-205.
 3. Kilmer SL. 2017. Prototype CoolCup Cryolipolysis Applicator With Over 40% Reduced Treatment Time Demonstrates Equivalent Safety and Efficacy With Greater Patient Preference. Lasers in Surgery and Medicine;49:63-68.
 4. Zelickson B, et al. 2009. Cryolipolysis for Noninvasive Fat Cell Destruction: Initial Results from a Pig Model. American Society for Dermatology Surgery;35:1462-70.
 5. Nelson AA (ed) Avram MM. Fat removal: Invasive and noninvasive body contouring. Wiley-Blackwell; 1st edition. April 2015. ISBN-10 144433428X.
 6. Kilmer SL, et al. Lasers in Surgery and Medicine 2016;48:3–13
 7. Garibayan L, et al. Lasers in Surgery and Medicine 2014;46:75–80
 8. Lee SJ, et al. Journal of Cosmetic and Laser Therapy 2016;18:126–129
 9. Boey GE and Wasilenchuck JL. Dermatol Surg 2014;0:1–6
 10. Wanitphakdeedecha R,et al. Lasers Med Sci 2015;30:2165–9
 11. Stevens WG and Bachelor EP. Aesthetic Surgery Journal 2015;35:66–71 
 12. Shek SY et al. Lasers in Surgery and Medicine 2012;44:125–130
 13. Carruthers JD, et al.Dermatol Surg 2017;43:940–49
 14. Bernstein EF and Bloom JD. JAMA Facial Plast Surg 2017;19:350-7
 15. Kilmer SL, Lasers in Surgery and Medicine 2017;49:63–68
 16. Zelickson BD, et al. Lasers in Surgery and Medicine 2015;47:120–27

SW/0166/2018, Date of preparation: August 2018 

Media

Media