Coop fick rätt i Granskningsnämnden för radio och TV

Report this content

Coop fick rätt i Granskningsnämnden för radio och TV Coop Sverige och KF anmälde TV4 Nyheterna för en serie inslag om ekologiskt jordbruk som sändes i våras. Granskningsnämnden för Radio och TV offentliggjorde idag sitt beslut att fälla TV4 för partiskhet. - Vi ville att inslagen skulle prövas eftersom de gav en missvisande och ofullständig bild av ekologiska produkter, trots att tittaren gavs intrycket att det var en granskning av helheten. Programmen fick stor uppmärksamhet när de sändes och vi känner tillfredsställelse med att Granskningsnämnden påtalat felaktigheterna, säger Coop Sveriges miljöchef Åke Natt och Dag. - Vi kan konstatera att konsumenterna inte köper färre eko-produkter på grund av TV4: s program. Förtroendet för ekologiska KRAV-märkta produkter är fortsatt stark, säger Åke Natt och Dag. TV4 gjorde, enligt Granskningsnämnden, fel i att inte ge Coop Sverige och KF möjlighet att komma till tals och korrigera de felaktiga sakuppgifterna i programmen. I inslagen förekom uttalanden och bildillustrationer som innebar att KF (Coop Sverige), som enda namngivna företag i sammanhanget, misstänkliggjordes för att lämna ofullständig och vilseledande information om innehållet i sina ekologiska livsmedel. Inslagen gav intrycket att de ekologiska produkterna enbart skulle ha ett rent kommersiellt intresse för handeln. Detta är fel. Ekologiskt lantbruk bedrivs med omsorg om och starka hänsyn tagna till miljö, djur och människor. Konsumentkooperationens medlemmar har givit Coop Sverige ett uppdrag att satsa på mer ekologisk mat. För att ekologiska produkter ska vara tillgängliga för många har Coop Sverige en prisfilosofi som går ut på att göra samma påslag i kronor och ören på ekologiska produkter som på den konventionella motsvarigheten. Nyligen har Coop Konsum dessutom sänkt priset på ekologisk mjölk i Stockholmsområdet. Ett litet steg mot att fler konsumenter ska kunna bidra till en hållbar konsumtion. Granskningsnämndens beslut finns tillgängligt på www.grn.se Ytterligare upplysningar Åke Natt och Dag, miljöchef Coop Sverige, 08-743 15 05, ake.nattochdag@coop.se Ulrika Ekström, informationschef Coop Sverige, 08-743 15 83, ulrika.ekstrom@coop.se Gunilla Dahlqvist, informationschef KF, 08-743 21 13 , gunilla.dahlqvist@coop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20040611BIT21540/wkr0006.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar