• news.cision.com/
  • Coop/
  • Coop Sverige förändrar ledningsorganisation för ökad konkurrenskraft och stärkt gemensamt erbjudande

Coop Sverige förändrar ledningsorganisation för ökad konkurrenskraft och stärkt gemensamt erbjudande

Report this content

Coop Sverige anpassar och utvecklar sin organisation för ökad konkurrenskraft på marknaden. Förändringen görs för att säkerställa ett starkt erbjudande till medlemmar och föreningarna.

I en föränderlig och utmanande omvärld för dagligvarubranschen behöver Coop Sverige säkerställa fortsatt relevans och att medlemmarnas behov möts. Coop Sverige genomför en organisationsförändring för att skapa rätt förutsättningar att snabbare och enklare möta och leverera på strategiska och taktiska uppdrag.

– De senaste åren har inneburit stora samhällsförändringar som påverkar våra medlemmar och kunder och oss som matkedja. Vi har tagit lärdomar från den tid vi har bakom oss och anpassar oss nu till vad vi behöver få på plats framåt. Genom gemensamma arbetssätt tillsammans med föreningarna kommer vi närmare varandra och kan skapa ett stärkt gemensamt erbjudande. Förändringsbehovet i vår bransch ökar och vi ser behov av att kunna agera genom alla nivåer i organisationen, säger Marie Nygren, vd Coop Sverige.

Den nya organisationen möjliggör en ökad effektivitet och en tydligare ansvarsfördelning där Coop Sverige renodlar utifrån ett kundperspektiv och ett tydligare processperspektiv.

Förändringen innebär att två affärsområden struktureras om för att lyfta fler kompetenser, renodla verksamheten samt förbättra mötet med såväl medlem som leverantör.

Området Sortiment och Inköp delas upp i två affärsområden. Ansvarig för affärsområde Inköp blir Nichlas Olofsson och ansvarig för Affärsområde Sortiment blir Johan Möllerström.

Området Försäljning och Marknad delas även det upp i två delar; affärsområde Kedjeorganisation och affärsområde Marknad. Per Magnusson blir ansvarig för Kedjeorganisation och Stina Thorgerzon blir ansvarig för Affärsområde Marknad. I samband med förändringen har Fredrik Uhrbom, Försäljnings- och marknadsdirektör Coop Sverige, valt att lämna sin roll.

– Under Fredriks ledarskap har Coop utvecklat nya affärer inom Omnierbjudandet och B2B, vilket stärkt varumärket i Sverige. Satsningen på att förstärka Coops medlemslöfte och medlemserbjudande har bidragit till en stor ökning i antalet medlemmar. Jag vill tacka Fredrik för hans insatser på Coop, säger Marie Nygren, vd Coop Sverige. 

– Jag har haft förmånen att arbeta med mycket kompetenta kollegor som nu tar arbetet vidare. Coop Sverige är inne i en spännande förändringsresa med att ytterligare vässa erbjudandet till medlemmar och kunder. Coop har alla förutsättningar att vara en dagligvaruaktör som erbjuder prisvärd mat samtidigt som Coop sätter hållbar konsumtion, hälsa och välmående högt på agendan, säger Fredrik Uhrbom.

Övriga affärsområden och avdelningar berörs inte av omorganisationen.

Den nya organisationen trädde i kraft den 20 juni 2023.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 
eller media@coop.se 

Coop 
Coop är en av Sveriges största dagligvarukedjor som levererar prisvärd, hållbar matglädje och har mer än 800 butiker från Kiruna i norr till Smygehamn i söder. Coop har sedan 2008 erbjudit näthandel av mat och vår butik på coop.se erbjuder mer än 80 procent av de svenska hushållen möjligheten att få tillgång till sin beställning via hemleverans eller andra leveransmöjligheter. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. Totalt omsätter Coop i Sverige 44 miljarder kronor och har över 22 000 medarbetare. För mer information om Coop besök: http://www.coop.se

Prenumerera

Media

Media